Statické mapy pomocí REST API

Několik ukázek použítí funkce Statické mapy.

Ukázkový kód v příkladu je vždy vložen do <img src=“https://api.mapy.cz/v1/static/map?…“> a stránka přímo zobrazuje výsledek.

Jednoduchá turistická mapa

Turistická mapa je centrovaná na střed Špindlerova mlýna, požadujeme zoom 16 a rozměr obrázku 300x200px.

https://api.mapy.cz/v1/static/map?lon=15.608&lat=50.725&zoom=16&width=300&height=200&mapset=outdoor&apikey=YourApiKey

Letecká mapa s markerem

Změníme mapu na leteckou a přidáme jeden marker.

https://api.mapy.cz/v1/static/map?lon=15.608&lat=50.725&zoom=16&width=300&height=200&mapset=aerial&markers=color:red;size:normal;15.6081,50.7250&apikey=YourApiKey

Zimní mapa se třemi markery – bestfit

V tomto příkladu přidáme do mapy 3 markery. A nepoužijeme ani lat,lon, ani zoom – automaticky dojde k zaměření oblasti tak, aby markery byly vidět.

https://api.mapy.cz/v1/static/map?width=300&height=200&mapset=winter&markers=color:red;size:normal;label:A;15.6051,50.7270&markers=color:green;size:normal;label:B;15.6111,50.7230&markers=color:blue;size:normal;label:C;15.6031,50.7220&apikey=YourApiKey

Použití bounding boxu

V tomto případě zadáme lat,lon dvakrát (a neuvedeme zoom). Tím určíme tzv bounding box, neboli oblast, která se má na mapě zobrazit. V tomto případě na celou ČR.

https://api.mapy.cz/v1/static/map?lon=12.09&lat=48.55&lon=18.87&lat=51.05&width=300&height=200&mapset=basic&apikey=YourApiKey

Scale 1 vs 2

Dva stejné obrázky, u druhého nastavíme retina rozlišení (scale 2).

https://api.mapy.cz/v1/static/map?lon=15.742&lat=50.735&zoom=14&width=200&height=200&scale=1&mapset=outdoor&markers=color:red;size:normal;label:1;15.742,50.735&apikey=YourApiKey

https://api.mapy.cz/v1/static/map?lon=15.742&lat=50.735&zoom=14&width=200&height=200&scale=2&mapset=outdoor&markers=color:red;size:normal;label:1;15.742,50.735&apikey=YourApiKey