API pro Mapové dlaždice

Funkce pro přístup k rastrovým mapovým dlaždicím, ze kterých snadno vytvoříte interaktivní mapu.

Podívejte se na ukázku, jak se z mapových dlaždic skládá mapa.

Mapová dlaždice je obrázek o velikost 256x256px (resp. 512×512 pro retina displeje), který odpovídá zadaným souřadnicím a zoomu zvolené mapové sady.

S dlaždicemi v tomto formátu umí pracovat různé mapové knihovny. Ty se sami postarají o to, aby z jednotlivých dlaždic vznikla souvislá mapa, se kterou je možné posouvat a přibližovat.

Na konkrétní implementace pro některé knihovny se můžete podívat v Tutoriálech.

Při použití mapových dlaždic nezapomeňte na správné atributování (uvádění loga a copyrightu)

Mapové sady

V REST API nabízíme tyto mapové sady v oblíbených stylech používaných na Mapy.cz

  • Základní mapa (basic)
  • Turistická mapa (outdoor)
  • Letecká mapa (aerial) – čistá letecká mapa bez popisků
  • Popisky a hranice (names-overlay) – průhledná vrstva popisků a a hranic států.
  • Zimní mapa (winter)

Podívejte se na ukázky mapových sad. Jednotlivé sady přepínejte pomocí tlačítka v pravém horním rohu mapy.

Podrobné nastavení rozsahů a zoomů jednotlivých mapových sad vrací funkce tiles.json .

Pozor: Letecká mapa má pouze omezené zoomy. konkrétně: celý svět jen do zoomu 13, pouze ČR do 20, SR, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Francie a Švýcarsko do 19, Německo (mimo spolkové země Bádensko-Württembersko, Brémy a Šlesvicko-Holštýnsko) do 19.

Popis funkcí

  • Přístup na mapové dlaždice – funkce vrací jednu mapovou dlaždici ve vybrané mapové sadě, zvoleného zoomu a na vybrané pozici. Parametry funkce jsou ve standardním formátu, se kterým umí pracovat mapové knihovny.
  • Tiles.json – popis vlastností vybrané mapové sady ve formátu https://github.com/mapbox/tilejson-spec. V JSON formátu vrací URL této sady, správné atributování, platné zoomy a další metadata mapové sady.

Technická dokumentace

https://api.mapy.cz/v1/docs/maptiles/

Technická dokumentace obsahuje přesný popis vstupních a výstupních parametrů, výchozích hodnot, chyby a další podrobnosti.

Vstupní parametry

mapsetMapová sada – více v kapitole Mapová sada
tileSizeVolba mezi normálními a retina dlaždicemi.

Retina dlaždice jsou k dispozici pouze v mapové sadě Základní, Turistická a Zimní
z, x, yZoom a souřadnice dlaždice
langPreferovaný jazyk. Zvolená hodnota ovlivní pouze dlaždice se z <= 6. Názvy států se zobrazí v angličtině pro všechny vybrané jazyky kromě cs, sk.