Reverzní geokódování

Jak zjistit adresu konkrétního místa? V ukázce odečteme souřadnice v místě kliknutí a tyto souřadnice předáme do funkce Reverzního geokodování. Ta nám vyhledá regionální strukturu na daných souřadnicích.

Název vrácené lokační entity vypíšeme do popup okna a zbylé podrobnosti (kompletní regionální struktura) se vypíší do konzole.

Ukázka využívá knihovnu MapLibre