Zobrazení výškového profilu trasy

Složitější ukázka, která pro trasu (získanou pomocí funkce Plánování) zjistí (pomocí funkce Nadmořská výška) a zobrazí výškový profil této trasy.

Postup je zřejmý z kódu, zde jen stručně:

  • Pomocí REST API naplánujeme trasu a získáme její geometrii.
  • Geometrie může obsahovat více než 256 bodů. Vybereme tedy max. 256 z této geometrie, abychom výškový profil získali jedním dotazem.
  • Pomocí REST API získáme výšky v těchto bodech.
  • Výsledek naformátujeme jako GeoJSON, který umí zpracovat plugin Leaflet Elevation

Poznámka:
V ukázce předpokládáme, že trasa je relativně krátká. Pro delší trasy je potřeba ptát se na výšky postupně (např. po úsecích o 10 km), abychom získali dostatečnou podrobnost výškového profilu a zároveň nepřekročili omezení, že všechny body v dotazu musí být v rozsahu 1 stupeň.

Pro ukázku použijeme mapovou knihovnu Leaflet. A k ní plugin Leaflet elevation pro vykreslení propojené trasy a výškového profilu.