Správa uživatelů

Ke správě projektu může mít přístup více uživatelů.

Role uživatelů

Uživatel je u projektu přiřazen do jedné z těchto rolí

  • Vlastník – právě jeden uživatel je označen jako vlastník
  • Administrátor – může s projektem a API klíče libovolně manipulovat
  • Návštěvník – může informace o projektu a API klíčích pouze prohlížet

Správa uživatelů

Správa uživatelů se provádí na záložce Správa uživatelů. Je možné pozvat nového uživatele, odebrat existující (mimo vlastníka) nebo měnit roli uživatele.

Pokud chcete předat vlastnictví projektu jinému uživateli, přidejte nejprve nového uživatele k projektu (v roli administrátor). Poté má původní vlastník k dispozici funkci Předat vlastnictví.

Přidání nového uživatele

Pro přidání nového uživatele je potřeba znát jeho email. Ten musí být zároveň registrovaný u Seznam.cz .

Po přidání uživatele přijde uživateli na tento email pozvánka, kterou musí prokliknout a potvrdit tak svůj zájem o přístup k projektu.

Notifikace

K API projektu se odesílají emailové notifikace. Ty chodí na všechny uživatele, kteří nemají notifikace vypnuté. Je důležité notifikace sledovat, mohou obsahovat informace např. o

  • Měsíční uzávěrce
  • Vypnutí možnosti konzumovat (z různých dovodů)
  • Blížící se limitu měsíční spotřeby
  • Nedostatečném kreditu v peněžence
  • apod…

Notifikace je možné pro uživatele vypnout, nicméně minimálně jeden uživatel v rámci projektu je musí mít zapnuté.