API pro Plánování

Plánování slouží k vyhledávání trasy mezi dvěma (nebo více) body. Funkce najde vhodnou trasu podle zvoleného typu plánování (autem, pěšky, …) a vrátí délku, čas a geometrii nalezené trasy.

Popis funkcí

 • Naplánuj trasu – funkce naplánuje trasu mezi dvěma (nebo více) body.
 • Maticové plánování – (matrix routing) funkce počítá časy a vzdálenosti mezi M starty a N cíli.

Podívejte se na ukázky použití plánování i maticového plánování.

Technická dokumentace

https://api.mapy.cz/v1/docs/routing/

Technická dokumentace obsahuje přesný popis vstupních a výstupních parametrů, výchozích hodnot, chyby a další podrobnosti.

Funkce Naplánuj trasu

Funkce naplánuje trasu mezi startem a cílem, případně přes průjezdní body. Plánuje zvoleným typem plánování (autem, na kole, pěšky,…). Vrátí délku, čas a přesnou geometrii dané trasy.

Funkce si můžete vyzkoušet v Testovací laboratoři.

Vstupní parametry

start, endSouřadnice startu a cíle
routeTypeTyp plánování – více v kapitole Typ plánování
langPreferovaný jazyk – na tuto funkci nemá vliv
formatFormát výstupní geometrie trasy (geojson, polyline, polyline)
avoidTollVyhnout se placeným úsekům
waypointsPrůjezdní body, maximálně 15. Navržená trasa povede ze startu, přes tyto průjezdní body (v zadaném pořadí) do cíle.

Návratové hodnoty

lengthDélka trasy v metrech
durationOdhadovaný čas na průjezd/průchod ve vteřinách
geometryGeometrie trasy vhodná pro vykreslení do mapy (ve zvoleném formátu)

Funkce Maticové plánování

Funkce slouží k plánování mezi více body naráz. Typický scénář je například to, který z 20 taxíků to má nejblíže/nejrychleji ke klientovi. Obecně funkce naplánuje mezi N starty a M cíli. Pro každou trasu vrátíme délku a čas (nikoliv geometrii – pro získání geometrie je pak potřeba zavolat funkci plánování).

Počet startů x počet cílů může být maximálně 100. Je možné tedy plánovat například 10×10, 1×100, 50×2 apod.

Cena za volání maticového plánování je fixní – za jedno volání funkce. Nezávisí na počtu využitých plánování (počet stržených kreditů je stejný za dotaz 50×2 i 12×1). Konkrétní cenu/počet kreditů najdete na stránce cena.


Vstupní parametry

starts Pole souřadnic startů
endsPole souřadnic cílů – nepovinné, když není uvedeno, plánuje se NxN mezi starty
routeTypeTyp plánování – více v kapitole Typ plánování
langPreferovaný jazyk – na tuto funkci nemá vliv
avoidTollVyhnout se placeným úsekům

Návratové hodnoty

Funkce vrací matici (dvojrozměrné pole). Řádky tvoří jednotlivé startovní body a sloupečky jednotlivé cílové body.

starts: A,B,C
ends: X,Y,Z

matrix: [
  [AX AY AZ]
  [BX BY BZ]
  [CX CY CZ]
]
starts: A,B,C
(výsledky AA,BB,CC jsou nulové)

matrix: [
  [AA AB AC]
  [BA BB BC]
  [CA CB CC]
]

Pro každý záznam pak vrátí:

lengthDélka trasy v metrech
durationOdhadovaný čas na průjezd/průchod ve vteřinách

Pro podrobnější popis vstupních a výstupních parametrů, chybových stavů apod. se podívejte do Technické dokumentace.

Typ plánování

Plánování podporuje různé typy plánování, podle kterých optimalizuje navrženou trasu:

 • autem – rychlá – hledá rychlou trasu autem
 • autem – rychlá – s dopravou – hledá rychlou trasu autem s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, zácpám apod. (pouze v ČR, mimo ČR bez přihlédnutí k dopravě)
 • autem – krátká – hledá krátkou trasu autem
 • pěšky – rychlá – hledá rychlou trasu pěšky
 • kolo – silniční – hledá trasu pro silniční kola, s asfaltovým povrchem, preferuje cyklostezky a cyklotrasy
 • kolo – horské – hledá trasu pro horská kola, preferuje cyklostezky a cyklotrasy bez ohledu na povrch