API pro Plánování

Plánování slouží k vyhledávání trasy mezi dvěma (nebo více) body. Funkce najde vhodnou trasu podle zvoleného typu plánování (autem, pěšky, …) a vrátí délku, čas a geometrii nalezené trasy.

Popis funkcí

  • Naplánuj trasu – funkce naplánuje trasu mezi dvěma (nebo více) body.

Technická dokumentace

https://api.mapy.cz/v1/docs/routing/

Technická dokumentace obsahuje přesný popis vstupních a výstupních parametrů, výchozích hodnot, chyby a další podrobnosti.

Funkce si můžete vyzkoušet v Testovací laboratoři.

Vstupní parametry

start, endSouřadnice startu a cíle
routeTypeTyp plánování – více v kapitole Typ plánování
langPreferovaný jazyk názvů vyhledaných entit.
formatFormát výstupní geometrie trasy (geojson, polyline, polyline)
avoidTollVyhnout se placeným úsekům
waypointsPrůjezdní body, maximálně 15. Navržená trasa povede ze startu, přes tyto průjezdní body (v zadaném pořadí) do cíle.

Návratové hodnoty

lengthDélka trasy v metrech
durationOdhadovaný čas na průjezd/průchod ve vteřinách
geometryGeometrie trasy vhodná pro vykreslení do mapy (ve zvoleném formátu)

Typ plánování

Plánování podporuje různé typy plánování, podle kterých optimalizuje navrženou trasu:

  • autem – rychlá – hledá rychlou trasu autem
  • autem – rychlá – s dopravou – hledá rychlou trasu autem s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, zácpám apod. (pouze v ČR, mimo ČR bez přihlédnutí k dopravě)
  • autem – krátká – hledá krátkou trasu autem
  • pěšky – rychlá – hledá rychlou trasu pěšky
  • kolo – silniční – hledá trasu pro silniční kola, s asfaltovým povrchem, preferuje cyklostezky a cyklotrasy
  • kolo – horské – hledá trasu pro horská kola, preferuje cyklostezky a cyklotrasy bez ohledu na povrch