Letecká mapa s popisky

Naše letecká mapa neobsahuje popisky, jde čistě o obrazová data. To je pro některé scénáře výhodné, někdy je však naopak lepší názvy měst, ulic a států nad leteckou mapou mít.

K tomu využijete mapovou sadu s názvem names-overlay. Jedná se o průhledné dlaždice, které obsahují pouze jména (států, měst, ulic,…) a hranice států.

Tato mapová vrstva se obvykle nepoužívá samostatně, ale umísťuje se právě nad vrstvu leteckých snímků. Touto kombinací získáte tzv. hybridní mapu – leteckou mapu s popisky.

Mapa je dostupná přes REST API pro mapové dlaždice.

Na jednoduchou ukázku se můžete podívat zde.