Využití JS Panorama

Ukázky využití JavaScriptové komponenty JS Panorama.

Umožněte svým uživatelům rozhlížet se kolem dokola, či se dokonce přesouvat z místa na místo.

Statické zobrazení panoramy

V této ukázce zobrazíme panoramu zvoleného místa bez možnosti pohybu.

Panorama s možností pohybu

A v této dovolíme uživateli, aby se pomocí navigace přesouval na další místa.

Ošetření chyb v panoramě

Jak správně ošetřovat chyby při práci s panoramou.

Napojení na události panoramy a ovládání panoramy

Ukázka sledování rotací a posunu panoramy – do konzole se vypisují aktuální parametry při každé změně.
Dále je zde ukázka externího ovládání panoramy – tlačítkem se nastaví natočení panoramy.

Testování existence panoramy

Testujeme, zda na daných souřadnicích je panorama k dispozici