Zabezpečení API klíče

Pomocí zabezpečení můžete omezit, odkud smí být tento API klíč používán. Můžete tak zabránit zneužití Vašeho klíče.

Zabezpečení můžete nastavit v portále Můj účet a to v nastavení jednotlivých API klíčů.

Můžete si vybrat jeden ze 3 typů zabezpečení API klíče (není možné je kombinovat).

Pozor, změna zabezpečení se neprojeví hned, ale postupně během cca 15 minut.

Zabezpečení pomocí http refererů

Specifikujte seznam http refererů (domén/subdomén) platných pro volání s tímto API klíčem.

 • Validuje se pouze host a port část z referera. Ignoruje se protokol. cesta, get parametry.
 • Podmínka tedy nemůže obsahovat /.
 • podmínka může obsahovat znak * ,který znamená libovolný alfanumerický znak + pomlčku (v podstatě to co může obsahovat doménové jméno) např.. *.mapy.cz. Hvězdička se aplikuje jen na jednu část hostname (mezi tečkami) takže pro *.mapy.cz projde frame.mapy.cz ale neprojde mapy.cz ani cs.frame.mapy.cz
 • Podmínka může být:
  • host name test.example.com
  • host name s portem test.example.com:8080
  • ipv4 adresa 192.168.10.10
  • ipv4 adresa s portem 192.168.10.10:8080
  • ipv6 adresa [2001:db8::1]
  • ipv6 adresa s portem [2001:db8::1]:8080

Příklady obvyklého nastavení:

domena.cz
www.domena.cz
subdomena.domena.cz
*.domena.cz
localhost:*

Zabezpečení pomocí IP adres

Specifikujte seznam IP adres nebo jejich rozsahů platných pro volání s tímto API klíčem.

 • IP adresy se zadávají dle CIDR notace

Příklady obvyklého nastavení:

Jedna adresa:
172.30.2.3/32
172.30.2.3

Síť/Podsíť
172.30.2.0/24

Zabezpečení pomocí user-agent

Specifikujte seznam user agentů platných pro volání s tímto API klíčem.

 • Zde není možné používat zástupné znaky, kontrolujeme přesnou shodu.

Příklady obvyklého nastavení:

cortex/1.0
LibreOffice
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36