Jak fungují mapové dlaždice

Co jsou to vlastně mapové dlaždice? A kolik jich bude potřeba na zobrazení mapy?

  • V této ukázce jsou jednotlivé dlaždice zvýrazněné červeným okrajem
  • Počítadlo ukazuje, kolik dlaždic se načte při práci s mapou
  • Čím je mapa větší a čím více s mapou pohybujete, tím více dlaždic se načte