Volání mobilní aplikace Mapy.cz

Aplikace Mapy.cz pro Android a iOS je možné volat z vašich aplikací a nabídnout tak uživateli např. otevření daného místa, souřadnici, hledání či trasu do vaší firmy. Jak provést takové propojení je popsané níže:

Android

Geo uri Android

Aplikace reaguje na standardní geo uri schéma. Slouží především na označení místa v mapě nebo vyhledání místa.

Oficiální popis: https://en.wikipedia.org/wiki/Geo_URI_scheme

Příklady:

intentpopis
geo:50.0710792,14.40094v aplikaci otevře místo na daných souřadnicích
geo:50.0710792,14.40094?q=Nový Smíchovv okolí zadaných souřadnic vloží do hledání dotaz na hldání Nový Smíchov
geo:0,0?q=bankomatyv okolí uživatelovi pozice, případně okolo středu mapy viewportu aplikace (uživatel má vypnutou GPS) se vyhledá dotaz bankomaty

Možné je volaní s package id aplikace  cz.seznam.mapy   (dojde k otevření přímo mapy.cz) nebo volání bez a na intentu budou reagovat i další aplikace podporující geo uri.

package id + intentpopis
cz.seznam.mapy geo:50.0710792,14.40094otevře se aplikace mapy.cz a v ní se otevře místo na daných souřadnicích

Navigační intent

Podpora reakce intentu, kterou podporuji Google Mapy. Vychází z: https://developers.google.com/maps/documentation/urls/android-intents#launch-turn-by-turn-navigation

intentpopis
google.navigation:q=a+street+address příklad: adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "google.navigation:q="Lomnice+nad+Popelkou"– spustí hledání místa
– nefungují parametry mode, avoid
google.navigation:q=latitude,longitude&mode=mode  příklad: adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "google.navigation:q=50.5857571,14.6373946\&mode=d"– spustí navigaci
– podpora parametru mode (volitelné): d – autem b – kolo l – autem w – chůze Použije se varianta, která byla naposledy vybrána při navigaci (turistická, rychlá s provozem…)
– pokud není mode uveden, použije se auto parametr
– avoid neni podporovan

Mapy.cz url

Aplikace si odchytí a reagují na vlastní url mapy.cz.

  • Není potřeba žádné specifické nastavení, jen pokud má uživatel nastavenou v mobilu „Výchozí aplikaci“ na reakci na toto url jinou, pak může telefon reagovat jinak a otevírat např. prohlížeč, či jinou aplikaci.
  • Jak vymazat výchozí aplikace: https://support.google.com/android/answer/6271667?hl=cs
  • Aplikace reagují na zkrácené i dlouhé url.

Místo, souřadnice:

Url je možné si složit a zavolat hledání, např:

Místo: https://mapy.cz/zakladni?q=liberec

Souřadnice: https://mapy.cz/zakladni?q=50.1222139N%2C14.4138156E

Více míst: https://mapy.cz/zakladni?q=bankomaty%20fio

Mapy.cz url

Url jž nejde jednoduše složit, je nutné si url připravit na Mapy.cz.

Aplikace reaguje na stadardní mapy.cz url: https://mapy.cz/zakladni?x=14.1874130&y=49.9381469&z=16&source=base&id=1701792

Případně zkrácené url: https://mapy.cz/s/guragaveha

Trasa:

Url jž nejde jednoduše složit, je nutné si url připravit na Mapy.cz nebo použít mapové API.

Jak si vytvořit url do plánování pomocí API: https://api.mapy.cz/view?page=url

Standardní url plánovače: https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.5184775&y=49.6677797&z=8&rc=9hChxxXvtO9mMT8xTuNN&rs=muni&rs=muni&ri=3468&ri=5740&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9hcQKxXQtv95CaExWiR-95bHkxW2j29iABPxVYz29icMtxUxdW9jGMVxUaxJ9j7bCxU2k89kYpvx8r3B9lDhNx8TNk9ljcHxTxxe&rut=1

Zkrácená url: https://mapy.cz/s/bakakapade

Google url

Aplikace pro android reaguje i na url a schéma od Google, především pro navigaci.

Příklad: formát přes intent http://maps.google.com/maps?saddr=Prague&daddr=Jihlava&dirflg=d

  • Zvládáme, když start nebo cíl chybí, stejně jako u našich mapáckých url.
  • Navigujeme ze source do destination, mode.value je buď w pro chůzi (walk), nebo d pro jízdu autem (drive).

Odkaz na Google dokumentaci: https://developers.google.com/maps/documentation/urls/guide

iOS

Geo uri iOS

Aplikace reaguje na standardní geo uri schéma. Slouží především na označení místa v mapě nebo vyhledání místa.

Oficiální popis: https://en.wikipedia.org/wiki/Geo_URI_scheme

Příklady:

intentpopis
geo:50.0710792,14.40094v aplikaci otevře místo na daných souřadnicích
geo:50.0710792,14.40094?q=Nový Smíchovv okolí zadaných souřadnic vloží do hledání dotaz na hldání Nový Smíchov
geo:0,0?q=bankomatyv okolí uživatelovi pozice, případně okolo středu mapy viewportu aplikace (uživatel má vypnutou GPS) se vyhledá dotaz bankomaty

Aktuálně není možné cílit přímo na otevření aplikace.

Mapy.cz URL

Reaguje na stejná url, jako Android, viz. výše.

Na iOS se pak připojí schéma na otevření aplikace ‑ szn‑mapy://