Zvýhodněný tarif

Chceme podpořit vaše projekty včetně těch komerčních. Proto krom Základního tarifu nabízíme i dotovaný Zvýhodněný tarif, ve kterém dostanete opravdu velké množství kreditů zdarma.

Pro získání tohoto zvýhodnění musí váš projekt splňovat následující podmínky:

Pokud chcete získat Zvýhodněný tarif, musí váš Projekt splňovat následující podmínky:

  • Je veřejně a zdarma dostupný všem uživatelům. Uživatelé nesmí být jakýmkoliv způsobem omezení v přístupu k plné šíři aplikace.
  • Obsahuje pouze mapové podklady Mapy.cz a nekombinuje je s jinými zdroji mapových podkladů.
  • Správně zobrazovat logo a copyright, jak je definováno v dokumentaci.

Tyto podmínky je nutné potvrdit Čestným prohlášením a jednou ročně toto prohlášení obnovovat.

Jak získat Zvýhodněný tarif

V případě zájmu o Zvýhodněný Tarif (více volných kreditů) je potřeba vyplnit Čestné prohlášení (tedy kliknout na tlačítko „Získat zvýhodněný tarif“ na záložce Finanční nastavení, vyplnit a odsouhlasit potřebné údaje). Před odesláním formuláře s Čestným prohlášením si dobře ověřte, že váš projekt opravdu splňuje všechny podmínky pro Zvýhodněný Tarif. Toto čestné prohlášení je navíc potřeba jednou za rok obnovit.

Kontrola Zvýhodněného tarifu

Zvýhodněný tarif můžete začít využívat ihned po vyplněné čestného prohlášení. My si jednou za čas zkontrolujeme, zda podmínky splňujete. V případě, že dojdeme k názoru, že projekt podmínky nesplňuje, budeme vás kontaktovat s výzvou k nápravě. V tomto případě prosím:

  • Je-li to možné, co nejrychleji upravte projekt tak, aby podmínky splňoval.
  • Pokud úprava není možná, přejděte zpět do Základního tarifu. To uděláte opět na záložce Finanční nastavení, pomocí odkazu Zrušit zvýhodněný tarif.
  • V každém případě nás prosím kontaktujte a dejte nám vědět, že situaci řešíte.
  • V případě, že k žádné reakci na výzvu nedojde, může být váš projekt úplně pozastaven.