Seznam Peněženka

REST API Mapy.cz se hradí prostřednictvím Klientské zóny, jejíž součástí je služba Seznam Peněženka.

Účtování probíhá vždy první den v měsíci za měsíc předchozí. Úhrada za spotřebu nad rámec Volných kreditů vašeho tarifu je provedena stržením prostředků z Peněženky.

Na konci měsíce musí tedy Peněženka obsahovat dostatek prostředků pro úhradu API. Pokud tomu tak není, vznikne v Peněžence dluh a API je pozastaveno až do uhrazení tohoto dluhu.

Pozor, v Portálu Můj účet zobrazujeme částky bez DPH. V Peněžence je třeba zajistit dostatečné množství prostředků včetně DPH.

Registrace peněženky a její propojení s Projektem

Pro registraci a přihlášení do služby Seznam Peněženka využijte platný Seznam účet. Může (ale nemusí) to být stejný účet, kterým se přihlašujete do Portálu Můj účet pro správu API.

Pozor, Peněženka pro placení API musí být Autorizovaná.

Peněženku je potřeba napárovat s vaším Projektem (tj. říct, ze které Peněženky se hradí placená spotřeba v tomto Projektu). To provedete ve Finančním nastavení Projektu.

Po napárování Peněženky se povolí Placená spotřeba , která vám umožní volat API nad rámec Volných kreditů Vašeho tarifu (bez povolení placená spotřeby se po spotřebování Volných kreditů API do konce měsíce zastaví).

Způsob dobití kreditu do Peněženky

Kredit je možné dobít bankovním převodem, platební kartou, online přímo z účtu klienta nebo prostřednictvím našeho obchodního oddělení, případně přiděleného obchodního zástupce společnosti Seznam.cz.

Po autorizaci účtu v Seznam Peněžence a dobití kreditu si můžete stáhnout v rozhraní Klientské zóny fakturu, kterou si můžete zahrnout do firemních nákladů.

Tip

Využijte možnost automatického dobíjení v Klientské zóně, snížíte tak pravděpodobnost pozastavení API z důvodů vzniklého dluhu. Při objednávce kartou zaškrtnete Povolit snadné platby kartou a po dobití zvolíte „Platby zautomatizovat“ dostanete se tak na stránku, kde nastavíte pravidlo pro automatické dobíjení.

Autorizace Peněženky

Aby jste vaší Peněženkou mohli hradit službu REST API Mapy.cz, musí být vaše Peněženka Autorizovaná.

Autorizace nebo-li Zadání fakturačních a kontaktních údajů provede na stránce Nastavení

Vyplněním požadovaných údajů a následným schválením dojde k autorizaci vašeho účtu.

Máte české IČO

  • V nastavení zvolte Mám IČO.
  • Zadejte IČO, klikněte na šipku “Vyhledat”. Základní údaje a Fakturační adresu dotáhneme z rejstříku.

Nemáte IČO

  • V nastavení zvolte Nemám IČOTuzemská fyzická osoba nepodnikatel
  • Jako Nepodnikatel  můžete pro zadání Základních údajů a Fakturační adresy využít BankID. V případě zadání údajů přes BankId jsou údaje schváleny okamžitě. 
  • Nebo můžete údaje vyplnit ručně, vyplňte Základní údaje a Fakturační adresu.

Zahraniční (mimo ČR) odběratelé

  • V nastavení zvolte Nemám IČO – Zahraniční odběratel
  • Jako Zahraniční odběratel vyplňte Základní údaje o firmě a Fakturační adresu.

Dále doplňte údaje Kontaktní osoby a zadejte e-mailovou adresu pro Elektronickou fakturaci, na kterou vám budeme zasílat daňové doklady. Pokud daňové doklady zasílat nechcete, můžete Elektronickou fakturaci vypnout. V takovém případě budete mít doklady ke stažení na stránce Doklady.

Vyplněný formulář uložte kliknutím na Odeslat změny ke schválení.

Schvalování autorizace

Pokud Základní údaje a Fakturační adresa odpovídají údajům v rejstřících budou okamžitě schváleny. V případě, že údaje neodpovídají rejstříku, tak jsou zaslány ke kontrole na Fakturační oddělení, které žádost o autorizaci obvykle zpracuje do 2 pracovních dnů. O jejich schválení/neschválení vás budeme informovat e-mailem.