Mapové knihovny

REST API Mapy.cz je datové a funčkní API. Není tedy spojené s žádnou konkrétní zobrazovací technologií či komponentou. Vývojář může zvolit zobrazovací technologii, která nejlépe vyhovuje jeho projektu. Obvyklé řešení je využít některé z existujících Mapových knihoven.

Mapová knihovna/mapový render se stará o zobrazení mapy, o její seskládání z jednotlivých mapových dlaždic, o posouvání, přibližování, animace, vykreslení dodatečných dat a vrstev nad mapou a o další funkce s mapou spojené.

Můžeme Vám doporučit např. následující open source JavaScriptové mapové knihovny :

  • Leaflet – oblíbená knihovna používaná k vytváření webových mapovacích aplikací založených na rastrových mapových dlaždicích. Výhodou je malá velikost této knihovny (jen 42kB).
  • OpenLayers – robustní knihovna, pracuje s rastrovými i vektorové mapovými podklady. Větší velikost (a také více funkcí) oproti Leafletu.
  • MapLibre– knihovna využívající WebGL zaměřená na práci s vektorovými dlaždicemi, ale samozřejmě podporuje i ty rastrové. Je založená na poslední open source verzi mapbox-gl-js a dále samostatně rozvíjená.
  • Cesium JS– knihovna pro 3D geoprostorovou vizualizaci.

Na konkrétní implementace pro některé knihovny se můžete podívat v Tutoriálech.