Zobrazení mapy pomocí REST API

Jak vložit interaktivní mapu do webové stránky. A jak na této mapě správně zobrazit logo a copyright.

V ukázkách najdete:

  • Inicializace mapy na konkrétním zoomu a souřadnicích
  • Nastavení rastrové vrstvy pomocí REST API Mapy.cz a správného API klíče. Volání funkce, která vrací Mapové dlaždice.
  • Přidání správného atributování – logo Mapy.cz a text copyrightu

Ukázka je připravena v několika Mapových knihovnách . Rozbalte si ukázku z knihovny, kterou pro svůj projekt použijete.