Geokódování adres pomocí REST API

Jak vyhledat textově zadanou adresu a získat její souřadnice (které pak vykreslíme do mapy).

Po napsání dotazu do hledacího pole a stisknutí tlačítka Geocode dojde k provolání funkce Geokodování. V jejich parametrech předáme požadovaný typ výsledků (města, městké části, ulice, adresní body).

Funkce vrátí odpovídající entity (adresy, města, ulice), které vykreslíme do mapy – pomocí mapové knihovny Maplibre.

Pozor – v ukázce neprobíhá našeptávání (průběžné nabízení výsledků při psaní hledacího dotazu). Našeptávání najdete například v ukázce Našeptávání či komplexním příkladu Validace adresy.