JS SDK Mapy.cz

Původní JavaScriptové SDK určené pro vkládání map a dat z Mapy.cz do webových stránek.

Knihovna JS SDK Mapy.cz přestane být podporována a bude ukončena.
Nepoužívejte ji pro nové projekty a ty existující převeďte na nové řešení.
Podrobný harmonogram ukončení podpory.

Dokumentaci najdete na tomto odkaze.

Původní mapové API je sada JavaScriptových komponent, které zobrazují mapu na webové stránce. Nové REST API Mapy.cz je RESTové funkční a datové API. Poskytuje data (mapové dlaždice) či funkce (geokodování, plánování), ale není vázáno na konkrétní zobrazovací technologii ani prostředí. Můžete je využít s libovolnou knihovnou třetí strany (viz Mapové knihovny), nebo si napsat vlastní řešení. Data i funkce můžete používat na webu, v mobilu, desktopu či backendu – jak potřebujete.

Použití JS SDK Prémiovým způsobem

Pokud používáte JavaScriptové SDK Prémiovým způsobem (na základě smlouvy), je potřeba nastavit API klíč.

Inicializace javascriptového API probíhá skoro stejně, jak je uvedeno v příkladu http://api.mapy.cz/view?page=instruction

Pouze je potřeba přidat jeden řádek navíc před voláním Loader.load().

<script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
        	Loader.apiKey = "tohlejemujapiklic";
        	Loader.load();
</script>

O další distribuci klíče a jeho předávání jednotlivým funkcím se již javascriptové API stará samo.