API pro statické mapy

Pokud nepotřebujete pohyblivou mapu, ale stačí vám obrázek, můžete využít funkci Statické mapy. Nepotřebujete žádné mapové knihovny ani Javascript, funkci zavoláte např. přímo v <img src=““…>. Díky parametrům této funkce si vyberete velikost obrázku, typ mapy, zobrazenou oblast a je možné přidat do mapy i značky/markery.

Obrázek vpravo je vygenerován právě pomocí funkce pro statické mapy.

Na další příklady použití se podívejte v Tutoriálech.

Technická dokumentace

https://api.mapy.cz/v1/docs/static/

Technická dokumentace obsahuje přesný popis vstupních a výstupních parametrů, výchozích hodnot, chyby a další podrobnosti.

Popis funkcí

  • Statická mapa – funkce vrací obrázek ve zvoleném formátu (png, jpg,..) a velikosti, který obsahuje mapu dle předaných parametrů

Pozor, obrázky získané z této funkce jsou stále určeny pouze pro online zobrazení. Není možné je ukládat a či dlouhodobě cachovat – viz smluvní podmínky.

Vstupní parametry

Základní parametry
mapsetMapová sada
– Základní mapa (basic)
– Turistická mapa (outdoor)
– Letecká mapa (aerial) – čistá letecká mapa bez popisků
– Letecká mapa s popisky (aerial-names-overlay)
– Zimní mapa (winter)

width, heightPožadovaný rozměr obrázku v pixelech. Maximální rozměr je 1024 px
scale1 – standardní rozlišení, 2 – retina rozlišení (výsledný obrázek má pak dvojnásobný rozměr)
formatpng, jpg, webp, gif
langPreferovaný jazyk. Zvolená hodnota ovlivní pouze zoom <= 6. Názvy států se zobrazí v angličtině pro všechny vybrané jazyky kromě cs, sk.
debugV případě chyby s nastaveným debug=true se vypíše detail chyby v JSON formátu
Parametry pro výběr zobrazované oblasti
lon, lat1 – Souřadnice určující střed mapy na obrázku. Používá se v kombinaci s parametrem zoom

2 – V případě, že lon a lat použijeme dvakrát, interpretují se jako bounding box, tedy levý horní a pravý spodní roh obdélníku, který má být na obrázku zobrazen. V tomto případě se zoom vypočítá automaticky a jeho uvedení nemá smysl.

3 – Poslední možnost je souřadnice (a zoom) neuvádět vůbec. Pak se použije best fit na překryvné vrstvy (např. markery)
zoompožadované přiblížení mapy
paddingokraj v pixelech okolo zobrazované oblasti, okraj se použije v případě možností 2 nebo 3
Zobrazení dalších vrstev nad mapou
markersPřidání značek/markerů nad mapu.
Markery se uvádějí v tomto formátu
markers=color:red;size:large;label:R;14.422,50.089

povinná část
– souřadnice – je možné uvést více souřadnice za sebou, vytvoří se více markerů v nastaveném stylu

nepovinné
– color – barva markeru
– size – velikost markeru
– label – max. dvojpísmenný text markeru
– label-color – barva textu

parametr markers je možné uvést opakovaně a zobrazit tak více markerů v různém stylu.

Podrobnosti viz technická dokumentace
další překryvné vrstvyDalší překryvné vrstvy připravujeme a budou do funkce dodány později.