API pro nadmořskou výšku

Funkce vrací nadmořskou výšku pro daný bod nebo pole bodů (až 256 naráz – max. v rozsahu 1×1 stupeň). Můžeme ji využít např. k získání výškového profilu trasy.

Na konkrétní příklady použití se podívejte v Tutoriálech. Máme jednoduchou ukázku na získání nadmořské výšky v bodě a složitější ukázku zobrazení výškového profilu pro plánovanou trasu.

Popis funkcí

  • Nadmořská výška – funkce vrátí nadmořskou výšku pro pole vstupních bodů

Technická dokumentace

https://api.mapy.cz/v1/docs/elevation/

Technická dokumentace obsahuje přesný popis vstupních a výstupních parametrů, výchozích hodnot, chyby a další podrobnosti.

Vstupní parametry

positionsAž 256 bodů (souřadnic), pro které chceme zjistit nadmořskou výšku.
Body by měli být blízko u sebe (max. v rozsahu 1×1 stupeň).
langPreferovaný jazyk – na tuto funkci nemá vliv

Návratové hodnoty

Funkce vrací pro každou vstupní pozici tyto informace:

elevationNadmořská výška v metrech

V případě, že pro danou pozici neznáme nadmořskou výšku (viz výškový model dále), vracíme v případě dotazu na jednu pozici chybu 404 a v případě dotazu na více pozic pro tuto pozici vrátíme -100 000
positionSouřadnice, pro kterou jsme počítali (odpovídá vstupní souřadnici)

Výškový model

Náš výškový model pokrývá téměř celý svět, chybí jen místa v okolí severního a jižního pólu.

Model je kombinací několika výškových modelů a má různou přesnost. Pro svět používáme globální model, pro státy střední Evropy národní modely vytvořeny z vysoce přesných lidarových dat. Další podobné modely pro státy Evropy postupně přidáváme a data tak neustále zpřesňujeme

Pozor, stále jde jen o model s různou přesností, údaje o výšce nemusí nutně odpovídat realitě.