Kontakt API Mapy.cz

Vaše dotazy nám napište prostřednictvím tohoto formuláře. Ozveme se Vám zpět.

Pozor, tento formulář slouží pouze pro vývojářské či obchodní dotazy na využití mapového API. Dotazy/hlášení chyb přímo na Mapy.cz posílejte zde.

"*" indicates required fields

Pokud se váš dotaz týká existujícího API klíče či Projektu, uveďte jeho ID (najdete je v portále Můj účet)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zpracování osobních údajů Za účelem využití služby „Rest API od Mapy.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://developer.mapy.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat zadané osobní údaje Uživatelů, které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem zpracování požadavku Uživatele a využití kontaktních údajů pro vzájemnou budoucí komunikaci Provozovatele a Uživatele. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.