Atributování

Neboli přiznání autorství, správné uvádění loga a copyrightu.

Smluvní podmínky vyžadují, aby při použití REST API Mapy.cz bylo správně uváděno logo Mapy.cz a text obsahující copyright.

Při použití mapových dlaždic

Ukázka správného atributování mapy.

Při zobrazení mapy je potřeba:

 • Zobrazovat barevné logo s bílým okrajem Mapy.cz
 • Uvádět textový copyright: “Seznam.cz a.s. a další
 • Správné nastavení atributů můžete snadno převzít z naši tutoriálů, stačí zkopírovat kód.
 • Aktuálně platné parametry textu copyrightů i URL adresu loga vrátí funkce tile.json .

Při použití ostatních funkcí

Při samostatném použití ostatních funkcí (geokodování, plánování apod…) je potřeba:

 • Zobrazovat barevné logo s bílým okrajem Mapy.cz
  • Logo může být ve spojení se slovy „Powered by Mapy.cz“, „Hledají Mapy.cz“, „Plánují Mapy.cz“.
  • Logo musí být umístěno v blízkosti nebo přímo v hledacím/plánovacím dialogu.
  • Minimální výška loga je 10px.
  • Logo může být proklikávací a proklik míří na https://mapy.cz/.

Pozn. pokud jsou výše uvedené funkce použité v blízkém spojení nebo přímo nad mapou (s atributováním viz předchozí bod), nemusí se již logo znovu uvádět u těchto funkcí.