Projekty a API klíče

Projekt

Pro konzumaci API je potřeba mít v portálu Můj účet vytvořený projekt. Projekt zastřešuje aplikaci či skupinu aplikací, které spolu logicky/obchodně souvisí (např. webová a mobilní aplikace pro konkrétní eShop patří do jednoho projektu).

V rámci betaverze není možné vytvářet nové projekty. V případě zájmu o vytvoření nového projektu nás kontaktuje, nebo přímo vyplňte objednávku.

API klíče v projektu

V rámci jednoho projektu je možné provozovat jeden nebo více API klíčů. API klíč se pak předává při volání jednotlivých API funkcí jako identifikátor konzumenta.

Příklad použití API klíče
Příklad použití API klíče

Doporučujeme vytvořit např.

  • Jeden API klíče pro produkční web
  • Jeden API klíč pro mobilní aplikaci
  • Jeden API klíč pro testování

Měsíční spotřeba se sčítá přes všechny API klíče v rámci projektu.

Správa API klíčů v rámci projektu

V nastavení jednotlivých klíčů

API klíč je možné smazat jen do té doby, než dojde k jeho použití. Jakmile je na klíči zaznamenaná konzumace, mazat již nejde (pak je možné pouze zakázat konzumaci s tímto klíčem).

Pozor, změna v nastavení či zabezpečení klíče se neprojeví hned, ale postupně během cca 15 minut.