Našeptávání adres pomocí REST API

Ukážeme si, jak „našeptávat“ uživateli výsledky již během psaní vyhledávacího dotazu. Tato funkce se často používá například při zadávání adresy.

Při psaní textu do hledacího pole dochází po každém stisknutí klávesy k volání funkce Našeptávání a k zobrazení vrácených (navržených) výsledků pod hledacím polem.

V parametrech předáme požadovaný typ výsledků (v našem případě adresy, ale můžeme chtít našeptávat například jen města a městské části).

Existuje spoustu UI komponent, které podporují práci s našeptáváním. V této ukázce využijeme komponentu autoComplete.js.