Smluvní ujednání

Před použitím API si pečlivě nastudujte smluvní ujednání.

Smluvní ujednání pro JS SDK Mapy.cz

Smluvní ujednání pro původní JS SDK najdete přímo na úvodní stránce https://api.mapy.cz/

Smluvní ujednání pro Prémiový (placený) způsob užití

Toto „Smluvní ujednání“ platí jak pro použití REST API Mapy.cz , tak pro použití JS SDK Mapy.cz Prémiovým způsobem.

Najdete ho na https://licence.mapy.cz/?doc=api_supu

V tomto smluvním ujednání je REST API Mapy.cz nazýváno starším názvem Mapy.cz API NG. Po ukončení beta provozu bude vše sjednoceno.