URL Mapy.cz

S dokumentovanými URL Mapy.cz můžete snadno sestavit URL, kterým rozumí Mapy.cz (web i mobilní aplikace). Provoláním této URL zavoláte vybranou funkci (zobrazení mapy, vyhledávání, plánování,…).

Díky těmto URL můžete snadno spouštět/otvírat Mapy.cz z vašeho webu či aplikace. Provoláním na webu se otevře web Mapy.cz. Provoláním na mobilu se spustí mobilní aplikace Mapy.cz (je-li nainstalovaná, jinak též webová verze).

Prefix všech URL: https://mapy.cz/fnc/v1

URL Mapy.cz jsou volně a zdarma dostupné. Pro své volání nevyžadují API klíč.

/showmap

Slouží pro nastaveni zobrazeni mapy na definovaných souřadnicích a k zobrazeni bodu

Parametry:

mapsetstringDefinuje mapset na zobrazené mapě. Výchozí hodnota je “basic”. Validní hodnoty jsou: basic, outdoor, winter, aerial, traffic.
centerstringDefinuje střed mapy (zároveň i pozici bodu, pokud je parametr marker nastaven na true). Výchozí hodnota je prázdný řetězec. Formát: lon,lat.
zoomnumberDefinuje zoom mapy. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.
markerbooleanUrčuje, zda se má na zadaných souřadnicích (parametr center) zobrazit marker. Výchozí hodnota je false.

Příklady:

/search

Slouží pro zobrazení výsledků hledání

Parametry:

mapsetstringDefinuje mapset na zobrazené mapě. Výchozí hodnota je “basic”. Validní hodnoty jsou: basic, outdoor, winter, aerial, traffic.
centerstringDefinuje střed mapy. Výchozí hodnota je prázdný řetězec. Formát: lon,lat.
zoomnumberDefinuje zoom mapy. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.
querystringDefinuje hledaný dotaz. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.

Příklady:

/route

Slouží pro zobrazení plánované trasy

Parametry:

mapsetstringDefinuje mapset na zobrazené mapě. Výchozí hodnota je “basic”. Validní hodnoty jsou: basic, outdoor, winter, aerial, traffic.
startstringDefinuje startovací bod. Výchozí hodnota je prázdný řetězec. Formát: lon,lat.
endstringDefinuje cílový bod. Výchozí hodnota je prázdný řetězec. Formát: lon,lat.
routeTypestringDefinuje typ plánování. Výchozí hodnota je “car_fast”. Validní hodnoty jsou: car_fast, car_fast_traffic, car_short, foot_fast, bike_road, bike_mountain.
waypointsstringDefinuje průjezdní body (max 15). Výchozí hodnota je prázdný řetězec. Formát: lon,lat; lon,lat;…
navigatebooleanUrčuje, zda se má v mobilní aplikaci rovnou zapnout navigace. Výchozí hodnota je false.
Pozn. tento parametr podporují pouze novější verze aplikací – vydaných od dubna 2024 dále. Starší aplikace pouze otevřou trasu a navigaci je možné spustit ručně.

Příklady: