Finanční nastavení

Na této kartě nastavujete, zda, jak a kolik budete za API konzumaci platit. Důležité je se předem seznámit s obchodním modelem Mapy.cz REST API. Vše potřebné se dočtete v Ceníku.

Obchodní Tarif

Projekt musí být provozován právě v jednom obchodním Tarifu. Tarif určuje, kolik Volný kreditů máte měsíčně k dispozici. Více o Tarifech najdete v Ceníku.

Projekt je automaticky v Základním Tarifu.

V případě zájmu o Zvýhodněný Tarif (více volných kreditů) je potřeba vyplnit Čestné prohlášení (tedy kliknout na tlačítko „Získat zvýhodněný tarif“, vyplnit a odsouhlasit potřebné údaje). Před odesláním formuláře s Čestným prohlášením si dobře ověřte, že váš projekt opravdu splňuje všechny podmínky pro Zvýhodněný Tarif. Toto čestné prohlášení je navíc potřeba jednou za rok obnovit.

Pokud chcete získat Zvýhodněný tarif, musí váš Projekt splňovat následující podmínky:

  • Je veřejně a zdarma dostupný všem uživatelům. Uživatelé nesmí být jakýmkoliv způsobem omezení v přístupu k plné šíři aplikace.
  • Obsahuje pouze mapové podklady Mapy.cz a nekombinuje je s jinými zdroji mapových podkladů.
  • Správně zobrazovat logo a copyright, jak je definováno v dokumentaci.

Tyto podmínky je nutné potvrdit Čestným prohlášením a jednou ročně toto prohlášení obnovovat.

Placená spotřeba

Pokud nestačí Volné kredity v rámci vašeho tarifu, je potřeba za další kredity platit.

Placenou spotřebu je potřeba nejprve povolit. A k tomu je potřeba propojit účet se službou Seznam Peněženka (zde najdete podrobný návod).

Též je možné a nutné nastavit Limit měsíční spotřeby (v kreditech, včetně volných kreditů). Tímto nastavením zabezpečíte, že API nespotřebuje více kreditů, než očekáváte. Po dosažení tohoto limitu nebude možné API nadále využívat (do konce měsíce).

Upozornění na vysokou spotřebu
Také je možné nastavit množství kreditů, při kterém Vám přijde do emailu upozornění o tom, že se v daném měsíci již spotřebovalo hodně kreditů. Pokud nevyplníte, přijde upozornění automaticky při dosažení 80% limitu měsíční spotřeby (či volných kreditů při neplacené spotřebě).

Propojení na Seznam Peněženku

REST API Mapy.cz se hradí prostřednictvím služby Seznam Peněženka. Tu je potřeba propojit s vaším Projektem.

Přečtěte si podrobný návod, jak registrovat, autorizovat a připojit Seznam Peněženku k API projektu.

Pro propojení je potřeba zadat email, pro který existuje Autorizovaná Seznam Peněženka.

Pokud připojujete jiný než vlastní účet, obdrží vlastník účtu/peněženky email, kde musí s připojením Peněženky k projektu souhlasit.

Po připojení peněženky se automaticky zapne Placená spotřeba.

Vždy při vyúčtování na konci měsíce bude z této Peněženka stržena příslušná částka. Proto je potřeba zajistit, aby byl v Peněžence dostatečný kredit.