Přidáváme letecké snímky okolních států

9. 6. 2023

V rámci API byly doposud z licenčních důvodů dostupné podrobné letecké snímky pouze pro ČR. Zbytek světa se zobrazoval jen do zoomu 13.

V poslední době jsme přidali podrobné letecké snímky okolních států, až do zoomu 19. Konkrétně

  • Slovensko
  • Rakousko
  • Polsko
  • Slovinsko
  • Francie
  • Švýcarsko
  • Německo (mimo spolkové země Bádensko-Württembersko, Brémy a Šlesvicko-Holštýnsko)

Další státy budeme postupně přidávat.

Více viz Mapové dlaždice.