Objednávka

Zde můžete závazně objednat Prémiové užití API. Před objednávkou se důkladně nastudujte:

Pro závaznou objednávku vyplňte následující formulář. Po odeslání formuláře vám náš obchodní zástupce zašle do 2 pracovních dnů objednávku  s instrukcemi k platbě a platný API klíč.

"*" indicates required fields

Kontaktní osoba

Email registrovaný u Seznam.cz. Slouží pro přístup do administrace API.

Firma a fakturace

Pokud potřebujete, vyplňte vlastní číslo objednávky nebo jiný identifikátor.

Kontaktní osoba pro podpis mediaplánu

vyplňte jen pokud se liší od kontaktní osoby

Objednávka

Pokud neznáte či nedokážete odhadnout svoji měsíční spotřebu, zvolte “Zkušební období”. Po uplynutí zkušebního měsíce Vám bude zvolen balíček dle skutečné naměřené spotřeby.
Upřesněte prosím, pro jakou aplikaci budete API používat. Případně uveďte další požadavky.
Souhlas s podmínkami*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zpracování osobních údajů Za účelem využití služby „Rest API od Mapy.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://developer.mapy.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat zadané osobní údaje Uživatelů, které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem zpracování požadavku Uživatele a využití kontaktních údajů pro vzájemnou budoucí komunikaci Provozovatele a Uživatele. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.